چندروش ساده و بسیار مهم برای شکوفایی استعداد در کودکان

انسان با توانایيهاي ذاتي بالقوهاي به دنیا ميآید که در طول زندگي و گذر عمر، درصدي از این توانایيهاي اکتسابي نیز به آن
افزوده ميشود.
وقتي کودک به دنیا ميآید، کاملا ناتوان است، اما به تدریج هر کودکي علاقهمنديهاي خود را در رفتار خود بروز ميدهد.

– استعداد ورزشي

ممکن است برخي والدین بگویند که فرزند ما خیلي پرجنب وجوش است و تحرک را دوست دارد، آیا این کار به معناي این است
که کودک ما استعداد ورزشي دارد؟

باید گفت کودکي استعداد ورزشي دارد که :


١ – موفقیتهاي ورزشي او بالاتر از میانگین معمول باشد و بتواند در برنامههاي ورزشي منطبق با جدیدترین استانداردهاي
علمي ورزش بینالمللي در گروه نوجوانان کسب موفقیت کند.
٢ – از تعادل جسمي خوبي برخوردار است مثلا خوب روي یک پا مي ایستد.
٣ – در یک پیادهروي ميتواند مسافت زیادي را طي کند.
4 -به یاد گرفتن ورزشهاي جدید علاقه نشان ميدهد.
۵ -حرکات دراز و نشست و حرکات کششي مانند بارفیکس زدن را خوب انجام ميدهد.
6 -دوست دارد در یک تیم ورزشي شرکت کند.

10راه بسیار مهم و کاربردی برای شکوفایی استعداد کودکان:

1 .کودک خود را تشویق به خواندن کنید.
2 .ابداعات و ساخته های کودک خود را به شوخی بگیرید.
3 .با کودک خود فعالیتهایی را انجام دهید که در ارتباط با علایق و استعداد هایش است.
4 . به کودک خود بیاموزید که به قوه شهود خویش اعتماد کند و به ظرفیتهایش اعتماد داشته باشد.
5. به کودک خود حق انتخاب بدهید. این عمل، قدرتهای اراده او را مستحکم و حس نوآوری را در وی بیدار می کند.
6 .به کودک خود یاد بدهید که برای شکوفا ساختن استعداد خویش چگونه از کتابها استفاده کند. به عنوان مثال، برای یادگیری
“درست کردن چیزی” از کتابهای “چگونه …” استفاده کند.
7. بگذارید مرتکب اشتباه شود
اگر همه کارها را به طور کامل و بی نقص انجام دهد، هرگز برای کشف و گسترش یک استعداد، خطر نخواهد کرد. پس
اشتباهات وسیله ای برای کشف و تجربه است و نه سرزنش و یا ضعف کودک.
8. آموزش خودشناسی برای پرورش استعداد کودکان
واکاوی و خودشناسی و ارزیابی از خود را به فرزندانتان آموزش دهید. مثلا از او بخواهید در مورد علایق خود بنویسد و یا در
کارهایی که معمولا بیشتر موفق بوده بگوید.
9. مقایسه نکنید
هیچگاه کودکتان را با دیگران مقایسه نکنید بلکه عملکرد او را نسبت به کارهای قبلی خودش مقایسه کنید. مثلا در درست کردنیک کاردستی اول به نقاط قوت و سپس به نقاط ضعف آن توجه کنید و سپس عملکرد او را نسبت به کارهای قبلی اش مورد
توجه قرار دهید. مثلا به او بگویید چه گلدان قشنگی کشیدی فکر میکنم تو میتونی شکل های دیگه ای از گلدان رو بکشی و
خوشحالم که رنگ آمیزی تو خیلی تمیز تر و دقیق تر از نقاشی قبلی تو شده.
10. بازی های پرورش حواس را در پرورش استعداد کودکان فراموش نکنید
بازی هایی که باعث افزایش توجه کودک به محیط می شود را با کودکانتان انجام دهید تا کنجکاوی کودک و دقت او در محیط
افزایش یابد. مثلا: با سه مکعب ساده طرح ساده ای بسازید، 20 ثانیه فرصت دهید کودک نگاه کند بعد طرح را جمع کنید و از
او بخواهید آن چه را به یاد دارد بسازد. یا یکی از وسایل خانه را جابجا کنید و از او بخواهید حدس بزند که چه چیزهایی جابه
جا شده است.
کشف استعدادها در کودکانتان:
وقتی نوزاد شما به دنیا میآید و کمی بزرگتر میشود میتوانید بفهمید چپ دست است یا راست دست، این خودش نوعی کشف
استعداد است.
در افراد چپ دست نیمکره راست مغز فعال است و نیمکره راست شامل تصور و تجسم، شناخت رنگ، موسیقی و وزن آهنگ
و کلا هنر است.
افراد راست دست دارای نیمکره چپ فعال هستند و نیمکره چپ در ریاضیات، زبان و ارتباط کلامی، منطق و بررسی و تجزیه
و تحلیل و نویسندگی فعالتر است. چپ دست یا راست دست بودن یکی از نشانههای چگونگی استعداد فرزندتان است که البته
تعیینکننده نیست.
اولین روش برای کشف استعدادهای کودک مشاهده رفتار اوست. اکثر مادرها با دیدن رفتارهای کودک خود به خصوص اگر
فرزند اولشان باشد به وجد میآیند و فکر میکنند تنها کودک آنهاست که این حرکت شگفتانگیز را انجام میدهد.
شما باید به عنوان والدین کودکتان آگاهی کامل از روند رشد کودک داشته باشید تا آنچه لازمه رشد کودک در رفتار است را
بدانید مثلا سن دندان درآوردن، راه افتادن، حرف زدن و… . با این آگاهی که از قبل پیدا کردهاید میتوانید به ارزیابی دقیقتری
از رفتارهای کودک خود دست پیدا کنید مثلا میتوانید بفهمید کودکتان با توجه به سنش زود یا دیر به حرف افتاده است.
والدین آگاه و واقع بین میتوانند بگویند فرزندشان حدودا از چه سطح هوشی برخوردار است، تواناییهای حرکتی او در چه
سطحی است.
گنجینه لغات، حافظه کلامی، حافظه عددی، سرعت یادگیری و… از جمله مسائلی است که والدین میتوانند در فرزند خود
دریابند.
والدین باید دقت کنند که واقعبینی در کشف استعدادها یکی از مهمترین وظایف آنهاست.
اکثر والدین به دلیل اینکه دوست دارند فرزندشان بسیار باهوش باشد و در زمینههای خاصی که آنها میخواهند مستعد نشان داده
شوند، بسیاری از استعدادهای واقعی کودک را نادیده گرفته و تنها به خواستههای خود توجه میکنند و گاهی از کودک خود
انتظارات واهی و نادرست دارند که این کارشان تنها به هرز رفتن استعدادهای واقعی فرزندشان میانجامد.
خداوند در هر فردی استعدادهای خاصی گذاشته است که او را منحصر به فرد میکند پس سعی کنید استعدادهای واقعی
فرزندتان را بیابید.
دقت داشته باشید که بچهها در هر آنچه استعداد دارند علاقه نشان میدهند و به هر چه علاقه نشان میدهند در آن توانمندتر
میشوند.
در واقع علاقه و استعداد رابطه مستقیم با هم دارند. وقتی کودک بزرگتر میشود میتوان به علایق او توجه کرد و دید که
کودک بیشتر به سمت چه چیزی علاقه و توجه نشان میدهد.
کودکانی هستند که ساعتها سرگرم ساختن و خراب کردن وسایلند، بعضی از بچهها علاقه شدیدی به گوش دادن موسیقی، کتاب
قصه و دیدن برنامههای موزیکال تلویزیون دارند و بعضی نیز عاشق نقاشی کشیدن هستند.
تنها وظیفه والدین دقت به این رفتارها و در اختیار گذاشتن آنچه که به آن علاقه نشان میدهد به کودک است