چگونه استعدادمان را شکوفا کنیم؟


چگونه استعدادمان را شکوفا کنیم؟

تعریف استعداد:

استعداد چیست و چگونه استعدادمان را شکوفا کنیم؟

استعداد یعنی یادگیری یک مهارت با صرف انرژی کمتر و زمان کمتر.
چگونه استعداد را به وجود آوریم؟
حالا زمان آن فرا رسیده که بگویم چگونه باید استعدادی را به وجود آوریم؟؛ استعدادها در واقع مسیرهای عصبی از قبل آمادهشده در ذهن ما هستند.

میدانید مسیر عصبی چیست؟
ببینیم واقعا منظور از استعداد چیست ؟

چطور بفهمیم که در یک زمینه استعداد داریم یا نه. تعاریف مختلفی برای استعداد گفته شده اما به زبان خیلی ساده تر ، استعداد میزان نسبی پیشرفت فرد در یک حوزه یا فعالیت خاص هست.
ًمثلا اگر ٣ نفر در یک شرایط و موقعیت یکسانی برای یادگیری مهارتی مثل نواختن پیانو قرار بگیرند، میزان کسب آن یعنی مثل نفر اول خیلی سریع و به راحتی میتونه اون مهارت را یاد بگیرد. اما نفر دوم مهارت در بین این ٣ نفر متفاوت خواهد بود.

سوم حتی اگر ٢ برابر زمانی که نفر اول برای یادگیری پیانو صرف کرده بود، وقت بگذارند هم نمیتوانند مثل نفر اول پیانو بزنند.

در این حالت می گوییم که نفر اول در نواختن پیانو استعداد دارد خیلی راحت میتواند در اون زمینه بدرخشد و با بکارگیریاستعدادش موفق شود.
استعدادها برتری های ذاتی، توانایی های ویژه برای انجام کار، یادگیری نحوه انجام دادن کار، و انجام برخی از کارهای خاص بهسرعت و راحتی میباشند. استعدادهای ذاتی ارتباطی با دانش، فرهنگ، آموزش و یا علایق ندارند. بلکه آنها به طور مستقیم با وراثت در ارتباط هستند. استعدادهای هنری و موسیقیایی از این نوع استعدادها میباشند.
بعضی افراد به خوبی نقاشی میکنند اما لحن خوبی برای آواز خواندن ندارند. برخی دیگر در گفتوگو و مذاکره با افراد توانایی دارند ولی از انجام امور کاغذی ناتوان هستند. بعضی دیگر به راحتی میتوانند یک ماشین را تعمیر کنند اما در نوشتن مطالب دچار مشکل میشوند.
وجود این اختلافات اساسی در میان افراد، فاکتورهای بسیار مهمی به شمار میروند تا بتوانند زمینه ساز رضایت شغلی، برایانتخاب مناسب شغل در نظر گرفته شوند. بعضی در سمت یک بانکدار، برخی مهندس و برخی در مشاغل دیگر این رضایتخاطر برای آنها فراهم میگردد. که با استفاده از تستهای استعدادیابی میتوان اینگونه برتریهای ذاتی را شناسایی نمود.

آیا همه استعداد دارند؟چگونه استعدادمان را شکوفا کنیم؟


 


جواب این سوال صددرصد مثبت است. هر کدام از ما دارای یک یا چند استعداد در درون خود می باشیم. اما این که آنها راکشف نکرده ایم، دلیل بر این نیست که ما استعداد نداریم. مهم است که بدانیم که افراد میتوانند استعداد های خود را تشخیصدهند تا با بهرهگیری از استعداد های خود سریعتر پلههای موفقیت را طی نمایند. شما اگر استعداد های خود را پیدا نکنید و از آناستفاده نکنید، فرصتهای خیلی مهم و بزرگی را از دست خواهید داد. اگر استعداد های خود را بشناسید و در مسیر آن حرکتنمایید، سریعتر و راحت تر میتوانید به موفقیت های زیادی از جمله مالی هم برسید. بنابراین حتما زمانی را برای کشفاستعدادها و توانمندی های خود در نظر داشته باشید.
اشتباهاتی که در مورد استعداد و جود دارد این هست که استعداد را با شغل، مهارت، علاقه، رشته های تحصیلی و … اشتباهگرفته می شود. برای این که درک بهتری از این واژه ها پیدا کنیم هر کدام را بررسی می کنیم.

مثال: فرض کنید دو برادر در کلاس پیانو شرکت می کنند. اما با وجود این که هر دو زیر نظر یک استاد و به یک اندازه تمرینمی کنند و شرایط برای هر دو تقریبا مساوی است اما یکی از برادرها در زمان کمتری و با صرف انرژی کمتر می تواند یکقطعه موسیقی را به خوبی بنوازد و در واقع پیشرفت بهتری دارد اما برادر دیگر باید تلاش بیشتری کند تا بتواند به خوبی برادراول نوازندگی کند. پس می توان حدس زد که برادر اول استعداد بهتری نسبت به برادر دوم دارد.
نکته که باید بگویم این هست که این تعریف به هیچ وجه نفی تلاش نیست. در واقع ما برای این که در استعداد خودمان خوبباشیم باید تلاش و پشتکار لازم را داشته باشیم اما فردی که در کاری استعداد زیادی ندارد باید نسبت به ما تلاش بیشتری انجام دهد.
اما بر می گردیم به داستان اول، به نظر شما چرا پدر و مادرها اغلب شبیه پدر و مادر آرمان رفتار می کنند؟ چرا با وجود اینکه ده ها رشته مختلف را تست می کنند اما باز در نهایت سراغ رشته تحصیلی و شغلی می روند که همه از آن عبور می کنند؟
به عنوان مثال آرمان در نقاشی بسیار خوب و مستعد بود و پیشرفت چشمگیری داشت اما نهایتا سر از مهندسی برق در خواهدآورد.
شاید یکی از دلایل این باشد که پدر و مادرها جرات این کار را ندارند که فرزندانشان را در کاری که استعداد دارند بفرستند.
شاید می ترسند که نتواند شغل مناسبی در آینده داشته باشد، شاید احساس می کنند که کلاس یک مهندس بیشتر از یک نقاش هستو شاید هنوز اعتمادی نسبت به استعداد فرزندشان نداشته باشند و به نظرم این یک آسیب اجتماعی است که باید با آموزش بهدیگران و کمک شما خواننده محترم برطرف شود که خودمان و نسل های بعد بتوانیم در راهی قدم برداریم که بهترین خودمانباشیم نه بهترین برای دیگران.