راز موفقیت انیشتین

آلبرت اینشتین در ١۴ مارس ١٨٧٩ در شهر اولم آلمان متولد شد.
او فیزیکدان و نظریهپرداز بود و مهمترین فعالیتش ارائهی نظریهی نسبیت است.
اینشتین در سال ١٩٢١ موفق به کسب جایزهی نوبل شد.
علاوهبراین، او عاشق نواختن ویلون بود، به سفرکردن علاقه داشت و در زمینههای مختلفی اظهارنظر میکرد.
اکثر جملات او معانی بسیار عمیقی دارند و واقعا راهگشا هستند.
در زیر، چند مورد از معروفترین و کاربردیترین سخنان او را بیان میکنیم.
این نقلقولها با اینکه ساده و کوتاهاند اما مطالعه و درک درست معانی آنها میتواند تغییرات مثبتی در طرز فکرتان ایجاد کند.

پنج راز بسیار مهم موفقیت انیشتین:

1 .کنجکاوی را دنبال کنید

“من هیچ استعداد خاصی ندارم. فقط عاشق کنجکاوی هستم”
چگونه کنجکاوی خودتان را تحریک می کنید؟
من کنجکاو هستم، مثلا برای پیدا کردن علت اینکه چگونه یک شخص موفق است و شخص دیگری شکست می خورد.
به همین دلیل است که من سال ها وقت صرف مطالعه موفقیت کرده ام.
شما بیشتر در چه مورد کنجکاو هستید؟
پیگیری کنجکاوی شما رازی است برای رسیدن به موفقیت.

2 -پشتکار گرانبها است

“من هوش خوبی ندارم، فقط روی مشکلات زمان زیادی می گذارم”
تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند.
پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.
با پشتکار می توانید بهتر به مقصد برسید.

3 – خیل قدرتمند است

“تخیل همه چیز است. می تواند باعث جذاب شدن زندگی شود. تخیــل به مراتب از دانش مهم تر است”
آیا شما از تخیلات روزانه استفاده می کنید؟
تخیل پیشدرآمد تمام داشتههای شما در آینده است.
نشانه واقعی هوش دانش نیست، تخیل است.
آیا شما هر روز ماهیچه های تخیل تان را تمرین می دهید؟
اجازه ندهید چیزهای قدرتمندی مثل تخیل به حالت سکون دربیایند.

4 -از مواجهه با ترس ها نترس!

او حتی در نوجوانی از به چالش کشیدن نظرات و عقاید اطرافیانش ابایی نداشت.
از روش تدریس رایج در مدارس آن زمان راضی نبود.
او در یادگیری به تفکر انتقادی در برابر حفظ بی چون و چرای مطالب کتاب ها معتقد بود.
اگر قرار بود هر بار که کسی کارهایش را به باد انتقاد می گرفت عقب نشینی کند و دست از تلاش بکشد هیچ وقت به موفقیت
نمی رسید.
برخی از نظریه های او به سرعت و سهولت در مجامع علمی پذیرفته نشد اما او از پا ننشست، ادامه داد و سرانجام توانست نگاه
بشریت را به جهان هستی دگرش بخشد.

۵-شکست را سخت در آغوش بگیر!

فیزیک جزء علوم دقیق است اما بعید می دانم هیچ فیزیکدانی در همان ابتدای مواجهه با آن به همه ی ابعادش مسلط شده باشد.
انیشتین معتقد بود موفقیت یعنی روند یادگیری در گذر زمان! تنها هدف و مأموریت اشتباهات، آموزش نکات کوچک و بزرگ به
او بود.
اشتباهاتی که با برگشتن و تصحیح آن ها روی تخته سیاه کارگاهش ، راهش را در حرکت دوباره در آن مسیر هموارتر می
ساخت.
یکی از معظلاتی که همواره ما را عقب نگه می دارد ترس از ارتکاب اشتباه است.
در دراز مدت در می یابی که سکوت و سکون به مراتب بدتر و مضرتر از رفتن و اشتباه کردن است.
اشتباه در واقع یعنی به پیش رفتن و یادگرفتن آن چه نباید انجام داد.
دستاوردهای اصلی او، اطلاعات کافیای در مورد جهان ما، در اختیار دانشمندان حال حاضر، قرار داده است، تا به ما کمک
کند انسانها را به فضا بفرستیم، و در مورد زمین و خورشید بیواسطهامان، به خوبی میلیون ها ستاره که در مایلها دورتر قرار
دارند، بیشتر بدانیم.
بیایید نگاهی به لیست دستاوردهای آلبرت انیشتین، در این مقاله بیندازیم.
دستاوردهای مهمی که البرت انیشتین کشف کرد:
چهار حوزهی اصلی علم، که آلبرت انیشتین به آنها کمک کرد عبارتاند از: نور، زمان، انرژی و جاذبهی زمین.
او در سال 1905 ،چهار مقالهی علمی برجسته را منتشر کرد.
لذا این سال، سال معجزه یا سال شاهکار انیشتین نام گرفت.
او اظهارات زیر را برای جامعهی علمی بیان کرد:
او تشریح کرد که انرژی نور از تکههای ریز یا ذرهها، که امروزه به آن “فوتون” میگویند پدید میآید.
این اظهار، مسیر آن چه که محققان در مورد ماهیت نور فکر میکردند را تغییر داد.
او حرکت براونی، که به اثبات وجود مولکول کمک میکرد را مورد بحث قرار داد.
او هم چنین چهار اظهار نظر منحصر به فرد در مورد اجسام در حال حرکت، ارائه داد.
و دست آخر، اما نه حداقل، او ماهیت فضا و زمان را تشریح کرد.
هرگز خودتان را دست کم نگیرید زیرا همه نابغه به دنیا میآید شما همه نابغه اید.
استعداد های پنهان خودتان را در وبسایت مکس فایل ثبت کنید و زندگی رویایی تان را شکوفا کنید.