راز نبوغ انیشتن

لابد قبول دارید که آلبرت اینشتین یکی از بزرگترین نوابغ عالم است. ولی آیا می دانید که تحقیقات نشان داده اند که انیشتین فردی
بوده که در انجام امور بیشتر از سمت راست مغز خود استفاده می کرده است؟
قوی ترین کامپیوتر دنیا درست در مابین گوش های شما قرار دارد. این کامپیوتر که ظرفیت آن یک میلیون بار بیشتر از قوی
ترین کامپیوترهای موجود در دنیاست، همان مغز خارق العاده انسان است. خیلی جالب است که هنوز هیچ بشری قادر نشده
تمامی ظرفیت های آن را کشف کند. بحث نیمکره های مغزی و عملکرد آنان مسلما توجه بسیاری از شما را به خود معطوف
کرده است. جالب است بدانید که اکثر نوابغ علمی بزرگ نظیر ون گوگ، اینشتین و یا امیلی دیکین سن (شاعر معروف
آمریکایی) از سمت راست مغز خود بیشتر استفاده می کرده اند.
آلبرت اینشتین یکی از باهوشترین انسانهای روی زمین بود، به همین دلیل کنجکاوی محققان در بررسی ساختار مغز او طبیعی
به نظر میرسد. البته همگی این محققان شانس بررسی مغز این دانشمند بزرگ را مدیون توماس هاروی هستند که تصمیم گرفت
علی رغم خواست انیشتین، مغز او را در فرمالدئید نگهداری کند، از آن عکس بگیرد و سپس این مغز استثنایی را به 240
قسمت برش داده، از این برشها اسلایدهای میکروسکوپی تهیه و آنها را برای محققان بسیاری ارسال کند. بررسی دقیقتر این
تصاویر و برشها نشان میدهد مغز اینشتین بیشتر از آنچه تاکنون گمان میکردهایم با مغز انسانهای عادی متفاوت است.
بررسی تصاویر مغز آلبرت اینشتین توسط عصبشناسان نشان میدهد قشر مخ او با انسانهای عادی تفاوت چشمگیری دارد و
مغز او در بخشهایی که مسئول تفکر انتزاعی و محاسبات هستند، پیچیدهتر از دیگر انسانهاست.

5-درس از انیشتین که در زندگیتان به شما کمک میکند:


1.کنجکاوی را دنبال کنید

“من هیچ استعداد خاصی ندارم. فقط عاشق کنجکاوی هستم”
چگونه کنجکاوی خودتان را تحریک می کنید؟
من کنجکاو هستم، مثلا برای پیدا کردن علت اینکه چگونه یک شخص موفق است و شخص دیگری شکست می خورد.
به همین دلیل است که من سال ها وقت صرف مطالعه موفقیت کرده ام.
شما بیشتر در چه مورد کنجکاو هستید؟
پیگیری کنجکاوی شما رازی است برای رسیدن به موفقیت.

2 .پشتکار گرانبها است

“من هوش خوبی ندارم، فقط روی مشکلات زمان زیادی می گذارم”
تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند.
پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.
با پشتکار می توانید بهتر به مقصد برسید.

٣ .تخیل قدرتمند است

“تخیل همه چیز است. می تواند باعث جذاب شدن زندگی شود. تخیل به مراتب از دانش مهم تر است”
آیا شما از تخیلات روزانه استفاده می کنید؟
تخیل پیشدرآمد تمام داشتههای شما در آینده است.
نشانه واقعی هوش دانش نیست، تخیل است.
آیا شما هر روز ماهیچه های تخیل تان را تمرین می دهید؟
اجازه ندهید چیزهای قدرتمندی مثل تخیل به حالت سکون در بیاید.

۴.انتظار نتایج متفاوت نداشته باشید

“دیوانگی یعنی انجام کاری دوباره و دوباره و انتظار نتایج متفاوت داشتن”
شما نمی توانید کاری را هر روز انجام دهید و انتظار نتایج متفاوت داشته باشید، به عبارت دیگر، نمی توانید همیشه کار یکسانی
(کارهای روزمره) را انجام دهید و انتظار داشته باشید متفاوت به نظر برسید.
برای اینکه زندگی تان تغییر کند، باید خودتان را تا سر حد تغییر افکار و اعمالتان متفاوت کنید، که متعاقبا زندگیتان تغییر خواهد کرد.

5.دانش از تجربه می آید

“اطلاعات به معنای دانش نیست. تنها منبع دانش تجربه است”
دانش از تجربه می آید. شما می توانید درباره انجام یک کار بحث کنید، اما این بحث فقط دانش فلسفی از این کار به شما می
دهد.
شما باید این کار را تجربه کنید تا از آن آگاهی پیدا کنید.
تکلیف چیست؟ دنبال کسب تجربه باشید!
وقت خودتان را صرف یاد گرفتن اطلاعات اضافی نکنید. دست بکار شوید و دنبال کسب تجربه باشید.

انیشتین چگونه نابغه شد:

1 – مداومت : نَه تنها افراد باهوش برای کسب موفقیت در امور مختلف زندگی باید به اصل مداومت پایبند باشند بلکه افراد

عادی نیز با رعایت این اصل می توانند به افرادی موفق و نابغه تبدیل شوند.

2 – کنجکاوی : کنجکاوی یکی از نصیحت های مهم انیشتین برای دستیابی فرد به موفقیت است و این دانشمند یک بار گفت که
هیچ استعداد خاصی بجز حس کنجکاوی دائم ندارد و با کنجکاوی توانست اطلاعات زیادی به دست بیاورد.
3 – کاردانی و کارشناسی : کاردانی و کارشناسی نتیجه طبیعی دانش و آگاهی است. انیشتین می گوید ” یاد گرفتن مطالب جدید
و دستیابی به ناشناخته ها تو را در آینده نزدیک به کاردان و کارشناس رشته خود تبدیل می کند”
4 – یادگیری اصول پیش از هر چیز : انیشتن توصیه می کند که اگر خواهان موفقیت در هر کاری هستی ، باید ابتدا اصول آن
کار را یاد بگیری.
5 – شیرفهم کردن : اینشتین می گوید که اگر بتوانی طرح و اندیشه خود را به کودکی 5 ساله بفهمانی ، فرد موفقی هستی در
غیر اینصورت خودت نیز طرح و اندیشه ات را نفهمیده ای.