امیراصلان ملک زاده

درباره امیراصلان ملک زاده

  • سطح اکادمی گواهی
  • سن 18 - 22 سال
  • حقوق 1850
  • جنسيت مرد
  • مدارک توسعه

یک دیدگاه بنویسید

  • امتیاز کلی 1.0