چطور میتوانم کار یا تبلیغم را ثبت کنم؟

بستگی به نوع کار میتوانید به عنوان کارجو یا کار فرما ثبت نام کنید و وارد داشبورد شوید از آنجا کارتان را ثبت کنید.

  • اشتراک گذاری نوشته