بسته شغلی

پکیج شغلی ما

با انتخاب یکی از بسته های زیر از خدمات ویژه ی ما بهره مند شوید.

استاندارد

رایگان
 • 2 ثبت شغل
 • 15 روز نمایش رایگان
 • داشتن حالت ویژه
 • پشتیبانی فنی

نقره ای

تومان 50,000 در ماه
 • 5 شغل جدید
 • داشتن حالت ویژه
 • 20 روز نمایش رایگان
 • پشتیبانی فنی 24/7

طلایی

تومان 120,000 در ماه
 • 30 ثبت شغل
 • داشتن حالت ویژه
 • 30 روز نمایش رایگان
 • پشتیبانی فنی 24/7

پرمیوم

تومان 80,000 در ماه
 • 15 شغل جدید
 • داشتن حالت ویژه
 • 30 روز نمایش رایگان
 • پشتیبانی فنی 24/7